Политика за поверителност

Ние управляваме сайта www.icientifico.org.

Защитата на личната ви информация е много важна за нас. Нашият уебсайт е свързан с други национални здравни сайтове, сайтове на федерални агенции и понякога с частни организации. След като напуснете основния сайт на www.icientifico.org, подлежите на правилата за поверителност на сайтовете, които посещавате. Ние не събираме никаква лична информация (PII) за Вас по време на Вашето посещение на Web сайтове www.icientifico.org, освен ако не изберете да ни я предоставите. Ние обаче събираме някои данни за вашето посещение на нашия уеб сайт, за да ни помогне да разберем по-добре как обществото използва сайта и как да го направим по-полезен. Събираме информация от посетители, които четат, преглеждат и / или изтеглят информация от нашия уеб сайт. www.icientifico.org никога не събира информация за търговски маркетинг или някаква друга цел, несвързана с мисията и целите на www.icientifico.org.

Когато посетителите задават въпроси или коментари чрез онлайн формуляра Ask www.icientifico.org, персоналът на www.icientifico.org отговаря на запитванията и ги записва. Само определени членове на персонала, които изискват достъп до имейлите, за да отговорят, могат да разгледат или да отговорят на тях.